GroupM.com – Zásady ochrany soukromí

Jak a proč shromažďujeme údaje a ukládáme vaše volby.

(Datum poslední aktualizace: 24. května 2018)

Kdo jsme?

GroupM je podnik s celosvětovou působností zabývající se mediálním investováním,správou mediálních investic, nákupem reklamního prostoru v médiích, který funguje jako zastřešující organizace pro celou řadu společností, mezi něž patří společnosti zabývající se mediálním plánováním a nákupní společnosti, jako např.nákupem reklamy pro své klienty, jako např. Mindshare, Mediacom, Wavemaker, METS, MC2 a H1.cz, jakož i poskytovatelé technologií, jako např. [m]Platform, Xaxis, BannerConnect a LemonPi. Bližší informace o těchto technologiích naleznete níže v sekci Často kladené otázky, kde jsou rovněž uvedeny odkazy na vlastní zásady ochrany soukromí těchto společností.

V Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku platí, že právnickou osobou v rámci GroupM odpovědnou za shromažďování osobních údajů ze strany GroupM je společnost GroupM UK Limited. Mimo území EHP a Švýcarska je odpovědnou právnickou osobou společnost GroupM Worldwide LLC.

Tyto Zásady podávají přehled o tom, jak a proč GroupM (dále jen „GroupM“) shromažďuje a používá osobní údaje získané konkrétně z návštěv stránek groupm.com a groupmpublications.com (dále jen „webové stránky“). Dále se zde dočtete, jaká máte práva jako subjekt, který mohl společnosti GroupM poskytnout své osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek, a jak můžete tato práva uplatnit. Pokud jste fyzickou osobou pobývající na území EHP nebo Švýcarska, můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese DPO@GroupM.com.

Jaké informace GroupM shromažďuje a používá?

Shromažďujeme informace, které nám pomáhají identifikovat váš prohlížeč a vaše zařízení a říkají nám, které stránky našeho webu jste navštívili a na kterých stránkách jste strávili nejvíce času. Využíváme k tomu následující technologie:

Cookie

je malý alfanumerický textový soubor, který automaticky přiřazujeme návštěvníkům našich webových stránek. Tento soubor se ukládá ve vašem prohlížeči a umožňuje nám vaši identifikaci. Někdy zůstává soubor cookie ve vašem zařízení jen po dobu, kdy se nacházíte na našich webových stránkách; v takovém případě se jedná o dočasné cookie. Jindy zůstává cookie ve vašem zařízení, dokud jej nevymažete nebo dokud automaticky nezanikne; v takovém případě se jedná o trvalé cookie. Na našich webových stránkách používáme oba uvedené typy cookies.

IP adresa

znamená adresa internetového protokolu

Pixel

je jeden řádek programu umístěný na našich webových stránkách, který používáme k zaznamenání skutečnosti, že jste navštívili konkrétní stránku našeho webu.Některé nebo všechny výše uvedené informace využíváme k vylepšování vašeho uživatelského komfortu z našich webových stránek tím, že vám nabízíme obsah, který pro vás při dalších návštěvách pravděpodobně bude zajímavý. Zákonným základem tohoto typu zpracování údajů je náš oprávněný zájem na tom, abychom pochopili váš dojem z návštěvy našich webových stránek a mohli jej dále vylepšovat.

Pokud nesouhlasíte s naším používáním cookies a výše uvedených informací, můžete jejich použití zakázat v nastavení svého prohlížeče nebo je můžete zrušit ZDE. Pokud se rozhodnete zakázat cookies, nemusí určité funkce webových stránek fungovat tak, jak byly zamýšleny.

Konkrétní typy cookies využívané společností GroupM

Výkonnostní
Analytické
Sledovací

Tento typ cookies poskytuje souhrnné informace o tom, kde se uživatel může připojit na webovou stránku.

Google Analytics (trvalé)

GroupM využívá službu Google Analytics, která nám pomáhá analyzovat, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Google Analytics mimo jiné používá cookies ke shromažďování informací o tom, kolikrát navštívíte naše webové stránky, která webová stránka návštěvníky přesměrovala na naše webové stránky, jaký jazyk, zařízení, prohlížeč a operační systém používáte, které stránky našeho webu si prohlížíte a další podobné údaje. Tyto informace nesdílíme s žádnými třetími stranami. Při použití tímto způsobem je cookie Google Analytics trvalé cookie, které zůstává ve vašem zařízení, dokud samo nezanikne nebo dokud jej nevymažete. Tyto soubory cookies se mohou objevit jako _utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv, _utmt.

Google Analytics (dočasné)

Tento soubor cookie se může objevit jako has_js. Tyto údaje neuchováváme, po zavření vašeho prohlížeče dochází k jejich vymazání, takže je nemůžeme sdílet s žádnými třetími stranami.

Sociální sítě / Sociální sdílení

Tyto soubory cookies nám pomáhají zajistit funkčnost našich webových stránek. Jedná se o cookies třetích stran, jež vám umožňují sdílet komentáře, stránky, záložky a „lajky“ a pomáhají zajišťovat snadný přístup k nástrojům sociálních sítí.

Widgety

Grafické ovládací prvky (widgety) sociálních médií použité na našich webových stránkách zahrnují LinkedIn, Twitter a YouTube. Tyto widgety sociálních médií shromažďují informace o vaší návštěvě webových stránek a o vašem používání služeb příslušné sociální platformy (např. různých tlačítek nebo „lajků“) na našich webových stránkách. Tyto informace nesdílíme s příslušnými sociálními platformami, nicméně je třeba mít na paměti, že sociální sítě přímo sbírají informace o vašich návštěvách stránek a o vaší interakci s jednotlivými widgety sociálních médií.

Často kladené otázky

Sdílí GroupM nějaké informace s dalšími obchodníky nebo partnery? Můžeme poskytnout přístup k námi shromažďovaným údajům našim obchodníkům a smluvním dodavatelům (označovaným dále též jako „třetí strany“), kteří naším jménem poskytují služby, a to za účelem takového použití vašich údajů, jaké bylo popsáno výše. V takových případech obchodníci nesmí používat tyto informace k žádným jiným účelům. Jak bylo uvedeno výše, naše webové stránky používají widgety sociálních médií zahrnující zejména (avšak nikoliv pouze) YouTube, Twitter a LinkedIn, umožňující uživatelům snáze sdílet informace o jejich návštěvě pomocí tlačítek „Like“ nebo „Sdílet“. Vždy se obeznamte se zásadami ochrany soukromí příslušných stránek sociálních médií, neboť jejich postupy shromažďování údajů jsou na postupech GroupM nezávislé. Dále jsme povinni poskytnout údaje v případech, kdy se domníváme, že nás k tomu zavazuje naše zákonná povinnost, nebo pro účely vyšetřování, prevence nebo přijetí opatření v souvislosti se zakázanými činnostmi, jako je např. hackerská činnost, zneužívání údajů nebo jiné zakázané činnosti.

Předává GroupM vaše osobní údaje mimo území Evropské unie? Pokud nám poskytnete osobní údaje, můžeme je předat našim propojeným společnostem a dceřiným společnostem nebo jiným třetím stranám, a to i do zahraničí a z vaší země nebo jurisdikce do jiných zemí či jurisdikcí na celém světě, abychom mohli tyto osobní údaje používat způsobem popsaným výše. Naše standardní praxe je založena na použití standardních smluvních doložek dle modelu Evropské unie při předávání údajů z EHP a Švýcarska na území mimo EHP.

Používání této stránky dětmi a údaje dětí: Velice dbáme na ochranu soukromí dětí. Naše webové stránky nejsou vytvořeny pro děti mladší 13 let ani na ně nejsou zacíleny. Výslovně požadujeme, aby děti prostřednictvím webových stránek neposkytovaly žádné informace o sobě. Pokud se domníváte, že nám vaše dítě poskytlo nějaké takové informace, a chcete tyto informace vymazat z naší databáze, kontaktujte nás prosím na adrese DPO@groupm.com. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili informace o dítěti mladším 13 let, vymažeme je.

Uchovávání a ukládání dat: Vaše údaje shromažďované na webové stránce budeme uchovávat po přiměřeně dlouhou dobu pro účely uvedené výše. Dodržujeme obecně akceptované zásady v oboru k zajištění toho, aby vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, byly uchovávány v zabezpečené, přesné a aktualizované podobě a aby byly uchovávány pouze po dobu nezbytnou k realizaci účelů, pro něž jsou tyto údaje používány. To zahrnuje přijímání nezbytných fyzických, elektronických či manažerských opatření vyžadovaných k ochraně neporušenosti údajů, přístupu k nim a jejich používání.

Zabezpečení informací: Ochrana soukromí a údajů našich uživatelů je pro nás velice důležitá, a proto věnujeme zvláštní pozornost našim bezpečnostním opatřením zajišťujícím ochranu těchto údajů před narušením. Dodržujeme obecně akceptované zásady v oboru za účelem zajištění ochrany před neoprávněným přístupem k údajům, jejich neoprávněným uchováváním nebo neoprávněným poskytováním. To zahrnuje přijímání nezbytných fyzických, elektronických či manažerských opatření vyžadovaných k ochraně neporušenosti údajů, přístupu k nim a jejich používání.

Odkazy na další webové stránky / stránky třetích stran: Pokud naše webové stránky obsahují odkaz na jiné stránky, neznamená to, že přijímáme podmínky takových propojených osob či stránek; nemáme kontrolu nad stránkami třetích osob, na něž odkazujeme, a neneseme žádnou odpovědnost za jejich obsah nebo za jejich zásady ochrany soukromí. Jakmile využijete odkazu k přesměrování na jiné stránky, Zásady ochrany soukromí GroupM přestávají platit. Je důležité, abyste se vždy seznámili se zásadami ochrany soukromí na stránkách, jež navštěvujete.

Přenos údajů při změně kontroly: V případě, že jiná společnost získá kontrolu nad naším podnikem nebo jeho podstatnou částí v důsledku sloučení, splynutí, nákupu aktiv nebo jiné transakce, vyhrazujeme si právo převést na takového nabyvatele veškeré informace (včetně jakýchkoliv informací poskytnutých nám uživateli prostřednictvím stránky „Kontakty“), jež budeme mít v držení nebo pod kontrolou, přičemž nabyvatel může tyto informace použít při své podnikatelské činnosti.

Práva subjektů údajů na území EHP a ve Švýcarsku: Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich aktualizaci, opravu nebo vymazání, právo na omezení jejich použití nebo právo získat kopii svých osobních údajů ve snadno čitelném formátu. Za určitých okolností můžete rovněž požádat GroupM o předání vašich osobních údajů třetí straně a máte právo vznést námitku proti použití vašich osobních údajů pro marketingové účely. Pokud si přejete využít některého z výše uvedených práv, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese DPO@GroupM.com.

V případech, kdy je naše zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte rovněž právo svůj souhlas kdykoliv odvolat kontaktováním našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese DPO@GroupM.com. Odvoláním vašeho souhlasu nebude nijak dotčena zákonnost našeho zpracování vašich osobních údajů v době před odvoláním souhlasu.

Technologické společnosti GroupM a odkazy na jejich zásady ochrany soukromí

Subjekt Odkaz na zásady ochrany soukromí
[m]Platform

https://www.groupm.com/mplatform-privacy-policy

Xaxis

https://www.xaxis.com/privacy-policy/

Banner Connect

https://www.bannerconnect.net/privacy-policy/

LemonPi

https://www.lemonpi.io/privacy-policy/

Změny těchto Zásad ochrany soukromí

Upozorňujeme, že s ohledem na měnící se povahu právních předpisů upravujících ochranu soukromí, digitálních technologií a našeho oboru podnikání můžeme příležitostně provádět změny těchto Zásad ochrany soukromí. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat znění těchto Zásad ochrany soukromí, abyste byli s případnými změnami obeznámeni (vždy budeme aktualizovat datum účinnosti v záhlaví stránky, abyste snadněji zjistili, kdy byly příslušné změny provedeny).

Pokud budete mít jakékoliv stížnosti nebo nás budete chtít kontaktovat: Použijte prosím níže uvedené kontaktní údaje podle toho, kde se nacházíte, a my se maximálně vynasnažíme vyřešit vaši stížnost nebo vaše případné obavy ohledně toho, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje.

Pokud se budete z jakéhokoliv důvodu domnívat, že jsme váš podnět dostatečně nevyřešili, můžete se obrátit na dozorový úřad pro ochranu údajů ve vaší jurisdikci a předložit mu formální stížnost.

Česká republika:
Group M, s.r.o.
dpm.cz@group.com
Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov, K rukám: Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Evropa:
GroupM UK Limited
DPO@GroupM.com
GroupM, 40 The Strand, London WC2N 5RW, United Kingdom, – K rukám: Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mimo Evropu:
GroupM Worldwide LLC
Privacy@groupm.com

GroupM, 498, 7th Avenue, New York, NY, 10018, U.S.A., K rukám: Ředitel pro ochranu soukromí

Close

OPT-OUT CONFIRMATION

Tick

You have successfully opted out of cookies